คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่      
  ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS
ผู้สนใจต้องเข้าลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 
      ผ่านเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     รอบ Portfolio ผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/register_ruts.php 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  14 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075- 489614