ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Public Health Medical and Veterinary Sciences,James Cook Universiy ประเทศออสเตรเลีย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Public Health Medical and Veterinary Sciences,James Cook Universiy ประเทศออสเตรเลีย ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ทางด้านสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย