• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 เมษายน 2566  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้มีการแนะนําสมาคมสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการต่างๆ และ การเสวนาเรื่องแนวทางและประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง วิทยากรโดยศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 5 สายงาน (สัตวแพทย์ประจำคลินิก, เจ้าของสถานพยาบาลสัตว์, รับราชการ, สายงานอาจารย์ และพนักงานบริษัทเอกชน) ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 36 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้