• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ JOB FAIR VET RUTS 2023

วันที่ 6 เมษายน 2566  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ JOB FAIR VET RUTS 2023 โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้มีการแนะนำสถานประกอบการ โรงพยาบาลต่างๆ และกิจกรรมออกบูธ รับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการต่าง ๆ ณ บรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 36 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้