เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม มุทิตาจิตผู้อาวุโส ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องบรรยาย 3 และบริเวณสระธาราบำบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย