กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2565 โดยร่วมกันทำความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกคณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 5ส+

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2565 โดยร่วมกันทำความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกคณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 5ส+ เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานต่อไป