• ภาษาไทย
    • English

เรียนวิชาการดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 18 - 22 เมษายน 2566 และ 24 - 28 เมษายน 2566 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จำนวน 46 คน ได้เดินทางไปเรียนวิชาการดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์  ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์  ทองมณี และ นางสาวสุภาพร  หนูชู เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปเรียนวิชาการดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ในครั้งนี้