• ภาษาไทย
    • English

หารือในการสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายมฆวัฒน์ ขุนทิพย์ลาย ผู้จัดการ (ระดับ 7) สพ.ญ.รัชดาภรณ์ ศรีสมุทร (หมอโบว์ ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย) และเจ้าหน้าที่ จากส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ โรงพยาบาลช้างกระบี่ เข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อหารือในการสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย