• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส พลัส (5ส+) เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจภายนอก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส พลัส (5ส+) เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจภายนอก จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย