ภาพบรรยากาศค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ภาพบรรยากาศค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์  29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย