• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบท (ค่าย สพช.)

วันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบท (ค่าย สพช.) โดยมีกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรค การทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในพื้นที่ อบต.นาทอน อบต.ทุ่งบุหลัน อบต.ป่าแก่บ่อหิน อบต.ขอนคลาน อบต.ทุ่งหว้า และเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยปศุสัตว์ที่ได้รับการถ่ายพยาธิและยาบำรุง ประกอบด้วย โคเนื้อ จำนวน 459 ตัว แพะ จำนวน 1,209 ตัว แกะ จำนวน 11 ตัว กระบือ จำนวน 7 ตัว และสุกร จำนวน 96 ตัว และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 135 ตัว การทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 50 ตัว มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 คน และเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้