มาชมภาพบรรยายกาศ การฝึกปฏิบัติคลินิกการสัตวแพทย์ คลินิกม้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้าน การตรวจร่างกายแม่ม้าและตรวจวงรอบการเป็นสัดก่อนการผสมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ณ คอกม้าคุณประเสริฐ ลิ่มเถาว์ อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่