คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 12 ธันวาคม 2566