• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "How to Approach spinal surgery and stabilization"

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "How to Approach spinal surgery and stabilization"

การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ
  รอบที่ 1: วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565
  รอบที่ 2: วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565
ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T form BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565
https://forms.gle/HhgCwwD8HWGuVL778

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคเศรษฐกิจ BCG คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนายสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลสอบค้ดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์

การแต่งกายของนักศึกษา

เหลือเวลาอีกแค่ 4 วัน แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ SPOTLIGHT ON NEUROLOGIC DISEASES IN SMALL ANIMALS สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ  SPOTLIGHT ON NEUROLOGIC DISEASES IN SMALL ANIMALS (โรคทางระบบประสาทในสัตว์เลี้ยง) เหลือเวลาอีกแค่ 4 วัน แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ   
 ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิก https://forms.gle/VseCX9TyVVyGXM4L8
 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  Meetings