• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร อาจารย์อัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤษภาคม 2566 
ทางเว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 2) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 2) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2566

 

เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาา ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2566
ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ค่ายนี้เหมาะกับน้องๆ นักเรียนชั้นม.ปลาย ผู้สนใจหรือกำลังค้นหาตัวเองว่าสัตวแพทย์คืออาชีพในฝันหรือไม่ 
จัดวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ค่าย 3 วัน 2 คืน ที่จะพาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเหล่านักศึกษาสัตวแพทย์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66) ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66)
ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ