• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global undergraduate exchange exchange program นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global undergraduate exchange exchange program นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา พนักงานขับรถ 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบสัมภาษณ์ (Online) ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบสัมภาษณ์ (Online) ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแจ้ง e-mail address: @gmail.com มายังลิงก์ https://line.me/R/ti/g/UUx8M2marL และกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (ไฟล์PDFที่แน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 1 แบบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 64 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/calendar.php

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 1 แบบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 64 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/calendar.php
#งานรับนักศึกษามทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อย้ายไปสังกัด หน่วยงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)