• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ป.ตรี 6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส) ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ทุกวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ป.ตรี 6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส) ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ทุกวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา http://job.rmutsv.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับคิว วันเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้ที่เอกสารแนบ และhttps://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Applicant.pdf 19/01/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับคิว วันเวลาการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Applicant.pdf การสอบสัมภาษณ์จะเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting : ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 เวลา 08.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-489614

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS
ผู้สนใจต้องเข้าลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) จำนวน 1 อัตรา 27 /8/2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 Direct Admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/ ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission 
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/login.php
ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564